2019 Matkasseinsamlingen

MATKASSE-

INSAMLINGENMATKASSESINSAMLINGEN

I tio år har företag, ideella organisationer och Boråsare strålat samman och förgyllt julen för behövande barn i Borås med omnejd. Barnfattigdomen i Borås är ett ofrånkomligt faktum och orsakerna är varierande. Olika organisationer möter barn och familjer som på olika sätt lever på marginalen. Många av dessa samarbetar vi i Cafékyrkan med för att förmedla julklappar och matkassar. Mottagare har många bakgrunder. Under några år var det mycket flyktingfamiljer och flyktingbarn, grupper som fortfarande kämpar för att etablera sig. Vi samarbetar med kvinnojourer för att nå barn till våldsutsatta kvinnor. Diakoner i Svenska Kyrkan möter många och frikyrkorna likaså. Under de år Cafékyrkan bedrivit Julklappsinsamlingen har behovet skiftat, och kyrkan vill därför i år satsa på att alla i Borås stad ska få äta sig mätta under jul. Vi samlar in pengar via swish fram till den 14 december 2019.

För att bidra med en gåva kan ni swischa till 1235158209 eller via bankgiro: 5356-0561, skriv "matkasse" i meddelandet.


INSAMLINGSKONSERT

Insamlingsperioden kommer avslutas med en konsert i Cafékyrkan den 14 december klockan 15.00 med sångtrion Isolde. De är en sångtrio som startades i Göteborg 2017, och sedan dess spelat på olika tillställningar i Stockholm, Göteborg, Trollhättan och Borås. De har uppmärksammats för sina moderna stämarrangemang på såväl gammal som ny musik, främst inom jazz, soul och visa. Det är fri entre till konserten i Cafékyrkan. 


ETT STORT TACK

Det är generösa frivilliga bidrag som gör matkassesinsamlingen möjlig. Ett stort tack till förskoleklasser, personalgrupper, företag och individer som ger till matkassesinsamlingen. Tack till er sponsorer som möjliggjort insamlingen och spridit ordet. Och ett stort tack till hjältarna i alla ideella organisationer som dagligen hjälper utsatta barn och familjer i och kring Borås, som ser till att matkassarna hamnar rätt. Din insats är ovärderlig och uppskattas stort!

Copyright @ All Rights Reserved