Vad är Hestra Cafékyrka?

 

Hestra Cafékyrka är en ung och aktiv frikyrkoförsamling. Vi är en del av Adventistsamfundet som är ett stort och växande internationellt trossamfund med över 19 miljoner medlemmar över hela världen.

 

Vår tro och människosyn innebär att vi vill att kyrkan skall spela en aktiv roll i samhället. Med Jesus liv och lära som förebild är det vår önskan att kyrkan dels skall leda människor till ett Gudsmöte och dels ha en unik stödjande funktion i människors liv - om man nu är medlem eller inte. Vi hoppas att Hestra Cafékyrka kan vara din kyrka då du behöver den.

 

Vaför Cafékyrka?

 

I Borås finns det en påtaglig fikakultur. Det är naturligt att mötas på ett café för att umgås och dela livet med varandra. Vi vill att vår kyrka kan vara en mötesplats där vi kan möta varandra och Gud.

 

8901 Marmora Road, Glasgow D04 89GR

Copyright @ All Rights Reserved