Julklappsinsamlingen

JULKLAPPS-

INSAMLING

 

 

JULKLAPPSINSAMLINGEN

I tio år har företag, ideella organisationer och Boråsare strålat samman och förgyllt julen för behövande barn i Borås med omnejd. Barnfattigdomen i Borås är ett ofrånkomligt faktum och orsakerna är varierande. Olika organisationer möter barn och familjer som på olika sätt lever på marginalen. Många av dessa samarbetar vi i Cafékyrkan med för att förmedla julklappar och matkassar. Mottagare har många bakgrunder. Under några år var det mycket flyktingfamiljer och flyktingbarn, grupper som fortfarande kämpar för att etablera sig. Vi samarbetar med kvinnojourer för att nå barn till våldsutsatta kvinnor. Diakoner i Svenska Kyrkan möter många och frikyrkorna likaså.

 

Julklappar kommer inte att förändra någons situation, men det kan sprida lite julglädje mitt i mörka vintern. Julen 2017 delades ca. 800 julklappar ut till behövande barn i Borås med omnejd. Dessutom skänktes nästan 38 000kr som gavs till ekonomiskt utsatta familjer i form av matcheckar. För Boråsare som vill göra en social insats denna jul men inte vet vart man kan vända sig är en gåva till julklappsinsamingen ett mycket bra alternativ. Julklapparna och matkassarna fördelas genom organisationer som känner barnen bäst.

 

Det är generösa frivilliga bidrag som gör julklappsinsamlingen möjlig.

 

Ett stort tack till förskoleklasser, personalgrupper, företag och individer som ger till julklappsinsamlingen. Tack till er sponsorer som möjliggjort insamlingen och spridit ordet. Och ett stort tack till hjältarna i alla ideella organisationer som dagligen hjälper utsatta barn och familjer i och kring Borås, som ser till att klapparna och matkassarna hamnar rätt. Din insats är ovärderlig och uppskattas stort!

Copyright @ All Rights Reserved